Źródła zmęczenia w pracy zawodowej

stressJeżeli się chce organizować wypoczynek własny czy cudzy, nie wystarczy sama tylko znajomość charakteru procesów pracy zawodowej i umiejętność oceny występującego w nich wysiłku psychofizycznego. Aby móc właściwie kształtować odpoczynek, trzeba uzupełnić te wiadomości obrazem przeciętnych, obecnie panujących warunków środowiskowych, w jakich zatrudniony wykonuje daną pracę. Chodzi tu o zespoły czynników natury ekonomicznej, organizacyjnej, socjalno-bytowej, o sprawy ochrony pracy i higieny osobistej, o atmosferę psychiczną w miejscu pracy, o motywację pracy itp. Wszystkie te czynniki mogą wywierać dodatni lub ujemny wpływ na kształtowanie się wysiłku psychofizycznego, opóźniać albo przyspieszać występowanie zmęczenia, przemęczenia i wyczerpania ustroju. Zasadniczy wpływ na szybkość występowania i strukturę zmęczenia zawodowego ma stopień uwzględnienia wskazań ergonomii. Inne są oczywiście specyficzne ergonomiczne wskazania dla kierowcy samochodu, operatora dźwigu czy suwnicy, a inne dla maszynistki w biurze czy kasjerki w sklepie. Istnieją uniwersalne listy kontrolne, które szczegółowo uwzględniają wszystkie obszary ergonomiczne analizy stanowiska pracy.

Comments are closed.

  • Poznanie siebie

    Poznanie samego siebie od strony przyczyn reagowania psychicznego i działania wymaga dużej odwagi. Takie poznawanie związane jest niejednokrotnie z pewnym ograniczeniem własnej, zwłaszcza wybujałej ambicji. Jest to jednak niezwykle cenne, ponieważ rozładowuje wewnętrzne napięcie. Większość bowiem naszych nadmiernych wysiłków i niepowodzeń po prostu może wynikać …
  • Zdrowe odchudzanie się pomoże ci zadbać o zdrowie i samopoczucie

    Dieta to wspaniały sposób na stracenie paru kilogramów. Niemniej jednak odpowiednie odchudzanie się wymaga stosowania się do paru reguł. Warto zdecydować się na zdrową dietę, jaka pomoże ci w odpowiednim odchudzaniu – mnóstwo osób rozpoczyna się głodzić, jednakże to może prowadzić do ogromnie poważnych problemów …