Źródła zmęczenia w pracy zawodowej

stressJeżeli się chce organizować wypoczynek własny czy cudzy, nie wystarczy sama tylko znajomość charakteru procesów pracy zawodowej i umiejętność oceny występującego w nich wysiłku psychofizycznego. Aby móc właściwie kształtować odpoczynek, trzeba uzupełnić te wiadomości obrazem przeciętnych, obecnie panujących warunków środowiskowych, w jakich zatrudniony wykonuje daną pracę. Chodzi tu o zespoły czynników natury ekonomicznej, organizacyjnej, socjalno-bytowej, o sprawy ochrony pracy i higieny osobistej, o atmosferę psychiczną w miejscu pracy, o motywację pracy itp. Wszystkie te czynniki mogą wywierać dodatni lub ujemny wpływ na kształtowanie się wysiłku psychofizycznego, opóźniać albo przyspieszać występowanie zmęczenia, przemęczenia i wyczerpania ustroju. Zasadniczy wpływ na szybkość występowania i strukturę zmęczenia zawodowego ma stopień uwzględnienia wskazań ergonomii. Inne są oczywiście specyficzne ergonomiczne wskazania dla kierowcy samochodu, operatora dźwigu czy suwnicy, a inne dla maszynistki w biurze czy kasjerki w sklepie. Istnieją uniwersalne listy kontrolne, które szczegółowo uwzględniają wszystkie obszary ergonomiczne analizy stanowiska pracy.

Comments are closed.

Service Unavailable.

  • Bold and Beautiful – Intro FOX Serbia (opening 2003)

  • Zalety podkładu marki rimmel

    Kobiety często stosują podkłady pod makijaż, ponieważ wówczas robiony przez nie makijaż dużo lepiej wygląda i na dłużej się utrzymuje. Dlatego przed zrobieniem makijażu zawsze szukają najlepszego dla siebie podkładu. W tym celu zasięgają opinii znanych sobie ekspedientek, farmaceutek i osób pracujących w salonach urody. …