Źródła zmęczenia w pracy zawodowej

stressJeżeli się chce organizować wypoczynek własny czy cudzy, nie wystarczy sama tylko znajomość charakteru procesów pracy zawodowej i umiejętność oceny występującego w nich wysiłku psychofizycznego. Aby móc właściwie kształtować odpoczynek, trzeba uzupełnić te wiadomości obrazem przeciętnych, obecnie panujących warunków środowiskowych, w jakich zatrudniony wykonuje daną pracę. Chodzi tu o zespoły czynników natury ekonomicznej, organizacyjnej, socjalno-bytowej, o sprawy ochrony pracy i higieny osobistej, o atmosferę psychiczną w miejscu pracy, o motywację pracy itp. Wszystkie te czynniki mogą wywierać dodatni lub ujemny wpływ na kształtowanie się wysiłku psychofizycznego, opóźniać albo przyspieszać występowanie zmęczenia, przemęczenia i wyczerpania ustroju. Zasadniczy wpływ na szybkość występowania i strukturę zmęczenia zawodowego ma stopień uwzględnienia wskazań ergonomii. Inne są oczywiście specyficzne ergonomiczne wskazania dla kierowcy samochodu, operatora dźwigu czy suwnicy, a inne dla maszynistki w biurze czy kasjerki w sklepie. Istnieją uniwersalne listy kontrolne, które szczegółowo uwzględniają wszystkie obszary ergonomiczne analizy stanowiska pracy.

Comments are closed.

  • Dobra kredka do brwi

    Na pewno każda kobieta zastanawia się nad tym, jaka kredka do brwi może być dla niej najlepsza. Wie ona bardzo dobrze, że sekretem dobrze zrobionego makijażu jest umiejętność znalezienia najlepszych środków do makijażu oraz fachowe ich użycie. Tylko wówczas zrobiony makijaż będzie wyglądał bardzo elegancko …
  • Zużycie tlenu przez organizm

    Wzrastające wraz z ilością pracy zużycie tlenu spowodowane jest większym zapotrzebowaniem na energię, uzyskiwaną wskutek spalania pokarmów, składających się z białek, węglowodanów i tłuszczów, z koniecznym oczywiście dodatkiem witamin i soli. Zwiększona ilość kwasu moczowego i kreatyniny, stwierdzana w moczu po ciężkiej pracy fizycznej, nasuwała …