Źródła zmęczenia w pracy zawodowej

stressJeżeli się chce organizować wypoczynek własny czy cudzy, nie wystarczy sama tylko znajomość charakteru procesów pracy zawodowej i umiejętność oceny występującego w nich wysiłku psychofizycznego. Aby móc właściwie kształtować odpoczynek, trzeba uzupełnić te wiadomości obrazem przeciętnych, obecnie panujących warunków środowiskowych, w jakich zatrudniony wykonuje daną pracę. Chodzi tu o zespoły czynników natury ekonomicznej, organizacyjnej, socjalno-bytowej, o sprawy ochrony pracy i higieny osobistej, o atmosferę psychiczną w miejscu pracy, o motywację pracy itp. Wszystkie te czynniki mogą wywierać dodatni lub ujemny wpływ na kształtowanie się wysiłku psychofizycznego, opóźniać albo przyspieszać występowanie zmęczenia, przemęczenia i wyczerpania ustroju. Zasadniczy wpływ na szybkość występowania i strukturę zmęczenia zawodowego ma stopień uwzględnienia wskazań ergonomii. Inne są oczywiście specyficzne ergonomiczne wskazania dla kierowcy samochodu, operatora dźwigu czy suwnicy, a inne dla maszynistki w biurze czy kasjerki w sklepie. Istnieją uniwersalne listy kontrolne, które szczegółowo uwzględniają wszystkie obszary ergonomiczne analizy stanowiska pracy.

Comments are closed.

Service Unavailable.

  • Poranne palenie

    Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia j st palenie papierosów rano przed jedzeniem, na przykład przy wstawaniu z łóżka lub podczas golenia, mycia itp. Zawarte w dymie tytoniowym substancje trujące rozpuszczają się w ślinie i po jej przełknięciu trafiają bezpośrednio na śluzówkę pustego żołądka. Stąd łatwo przenikają …
  • Polskie zioła

    Polskie zioła są to te wszystkie zioła jakie są wyhodowane na terenie Polski. Jest ich cała gama, ponieważ polskie łąki są pełne takich ziół. Ponadto wielu specjalistów cały czas hoduje nowe odmiany po to aby stworzyć nowe bogactwo zielarskie. Do najbardziej popularnych ziół jakie rosną …