Źródła zmęczenia w pracy zawodowej

stressJeżeli się chce organizować wypoczynek własny czy cudzy, nie wystarczy sama tylko znajomość charakteru procesów pracy zawodowej i umiejętność oceny występującego w nich wysiłku psychofizycznego. Aby móc właściwie kształtować odpoczynek, trzeba uzupełnić te wiadomości obrazem przeciętnych, obecnie panujących warunków środowiskowych, w jakich zatrudniony wykonuje daną pracę. Chodzi tu o zespoły czynników natury ekonomicznej, organizacyjnej, socjalno-bytowej, o sprawy ochrony pracy i higieny osobistej, o atmosferę psychiczną w miejscu pracy, o motywację pracy itp. Wszystkie te czynniki mogą wywierać dodatni lub ujemny wpływ na kształtowanie się wysiłku psychofizycznego, opóźniać albo przyspieszać występowanie zmęczenia, przemęczenia i wyczerpania ustroju. Zasadniczy wpływ na szybkość występowania i strukturę zmęczenia zawodowego ma stopień uwzględnienia wskazań ergonomii. Inne są oczywiście specyficzne ergonomiczne wskazania dla kierowcy samochodu, operatora dźwigu czy suwnicy, a inne dla maszynistki w biurze czy kasjerki w sklepie. Istnieją uniwersalne listy kontrolne, które szczegółowo uwzględniają wszystkie obszary ergonomiczne analizy stanowiska pracy.

Comments are closed.

  • Bolesne ząbkowanie

    Ząbkowanie pojawia się u niemowląt około 6-7 miesiąca życia. Zwykle objawia się nadmiernym ślinieniem się, wkładaniem wszystkiego do buzi, utratą apetytu i gorączką. Jednak to nie wszystko w tym temacie. Do tego dochodzi jeszcze ból. Niestety, ale ząbkowanie to trudny okres w życiu dziecka zarówno …
  • Whisky – kilka podstawowych informacji

    Wielu z Was zapewne lubi Whisky, czy to czystą czy z różnymi dodatkami jak lód, woda, cola czy sok jabłkowy. Jest na prawdę wiele sposobów jak można pić ten rodzaj alkoholu. Jednak czym tak na prawdę jest whisky i jakie sa jej gatunki? Podział podstawowy …