Praca a wypoczynek

stressPrace złożone, czyli skomplikowane, to takie, które zmuszają wykonawców do wydatkowania swoich sił umysłowych poza normalnym czasem przebywania na stanowisku pracy. Im wyższy jest wysiłek intelektualny przy danej pracy, im większe ona powoduje napięcie nerwowe — tym dłużej i intensywniej trwa proces rzeczywistego wydatkowania sił psychicznych także poza ustawowym — normalnym czasem pracy. Czynności proste, na przykład warsztatowe, wymagają doskonalenia wprawy i wzbogacania doświadczenia, a jedynie w wyjątkowych wypadkach wiedzy teoretycznej. Natomiast zawody, których wykonywanie uzależnione jest od zasobu wiedzy, wymagają od ich wykonawcy nieustającego rozwijania się, aby mógł on przyswajać sobie postępy myśli teoretycznej. Nie można przy tym zapominać, że pracownik wykonujący czynności skomplikowane kształci się zwykle przede wszystkim o tej porze, która dla wykonawców pracy prostej jest czasem wolnym, czasem odpoczynku, odprężenia i regeneracji sił. Poważne wydatkowanie sił psychicznych obserwuje się zwłaszcza u pracowników sprawujących odpowiedzialne funkcje. U takich ludzi poczucie obowiązku nie ustępuje po pracy — lecz może niepokoić ich w domu, w godzinach przeznaczonych na odpoczynek.

Comments are closed.

Service Unavailable.

  • Magnez b6 – dla kogo i po co

    Odpowiednia dieta sprawia, że organizm otrzymuje te witaminy i pozostałe wartości, których potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Niestety jednak wielu ludzi o tym zapomina. Niektórzy nie mają czasu na gotowanie, a tym bardziej na dbanie o to, aby w ich codziennej diecie znajdowały się konkretne produkty …
  • Program do obsługi gabinetu lekarskiego

    Najwyższą wartością jest ludzkie życie i nie można szczędzić sił i środków aby je ratować. Zawód lekarza to prestiż i szacunek, ale też ogrom wiedzy do opanowania i wielka odpowiedzialność. Zawód lekarza wiąże się też z prowadzeniem prywatnej praktyki, gabinetu lekarskiego. Jako podmiot gospodarczy lekarz …