Odpoczynek mięśni

miesnie2Do całkowitego odpoczynku mięśni, na przykład po przeciętnej pracy dziennej, wystarczy stosunkowo krótki odpoczynek — natomiast do należytego odpoczynku centralnego układu nerwowego, a zwłaszcza kory mózgowej, potrzeba co najmniej siedmiu — ośmiu godzin głębokiego snu na dobę. Z krzywą głębokości snu ma się sprawa podobnie jak z krzywą nasilenia pracy dziennej. Bywa ona różna u poszczególnych ludzi. Jedni zasypiają wcześniej (godz. 19—21), inni później (21—23). U jednych sen jest z początku powierzchowny, a potem stopniowo staje się coraz głębszy. Drudzy bardzo szybko zapadają w sen głęboki, obejmujący wkrótce wszystkie ośrodki nerwowe mózgu. Różnie też mogą przebiegać krzywe „budzenia się” u poszczególnych ludzi. Zjawiskiem na ogół powszechnym jest łatwość budzenia się wcześnie rano, wskutek nawet nieznacznych bodźców słuchowych, jak na przykład hałasu na ulicy, głośnej rozmowy, trzaskania drzwiami, głośnej gry radia, płaczu dziecka. Wynika z tego, że nad ranem sen jest powierzchowny, tak że nawet nieznaczne bodźce zdolne są go przerwać. Najczęściej też pamiętamy to, co się śniło nad ranem. Mężczyźni i kobiety w średnim wieku potrzebują więcej wypoczynku niż snu. W miarę starzenia się okres potrzebnego im snu staje się coraz krótszy, natomiast czas odpoczynku w pozycji leżącej powinien być coraz dłuższy. Mężczyzna mający dużo papierkowej roboty, jeśli jeszcze w domu wieczorem do niej zasiada, to więcej szkodzi atmosferze rodzinnej niż swemu zdrowiu.

Comments are closed.

Service Unavailable.