Nadczynność tarczycy

Hormon wzrostuObjawy nadczynności tarczycy są jakby odwrotnością objawów obserwowanych w niedoczynności tego gruczołu. Nadczynność tarczycy jest spowodowana przez nadmierne wydzielanie hormonu tarczycy. W tych przypadkach przeważnie występuje niewielkie powiększenie tarczycy. Od razu trzeba tutaj powiedzieć, że u dzieci chorobę tę spotyka się wyjątkowo rzadko. Natomiast częściej wysuwane jest błędne podejrzenie nadczynności tarczycy u dzieci mających nadmierną pobudliwość nerwową, nie związaną zresztą zupełnie z czynnością gruczołów dokrewnych. Mógłby się ktoś zapytać, jak w tym precyzyjnym automatycznie samoregulującym się układzie: tarczyca, przysadka, podwzgórze, może dojść do nieprawidłowego nadmiernego wydzielania hormonu tarczycy. Przecież w takiej sytuacji powinno dojść do zahamowania wydzielania hormonu tyreotropowego z przysadki i automatycznie problem powinien przestać istnieć. W większości przypadków nadczynności tarczycy zachodzą przypuszczalnie zaburzenia w obrębie tego mechanizmu regulującego. Z mózgu wychodzi nadmierna ilość bodźców do przysadki i gruczołu tarczowego i mimo że gruczoł wydziela maksymalnie dużo hormonu, fakt ten przypuszczalnie nie zostaje zarejestrowany w odnośnych ośrodkach mózgowych i nie hamuje stanu ciągłego pobudzenia komórek podwzgórza produkujących hormon tyreotropowy. Dzieci z nadczynnością tarczycy odznaczają się wielką nerwowością, pobudliwością nerwową, przyśpieszeniem akcji serca, nadmiernym wytwarzaniem ciepła, a więc skłonnością do pocenia się, stałym niepokojem.

Comments are closed.

Service Unavailable.

  • Niedoczynność kory

    Ostry stan niedoczynności kory nadnerczy może wystąpić u dziecka wskutek wylewu krwi do nadnerczy lub zakrzepu w przebiegu uogólnionego zakażenia, przeważnie meninogokokowego. Niekiedy w przebiegu tej choroby u gorączkującego dziecka występują nagle burzliwe objawy zaburzeń gospodarki mineralno-wodnej w postaci biegunki, wymiotów, oddawania dużych ilości moczu, …
  • Jak radzić sobie ze stresem?

    Szybkie tempo życia, wiele obowiązków zawodowych na głowie oraz rywalizacja w pracy sprawia, że każdego dnia towarzyszy nam stres. W efekcie gorzej śpimy, trudniej jest nam skoncentrować się na prawidłowym wykonywaniu zadań, co niewątpliwie powoduje frustrację i kolejne problemy.